نرم افزار1397-10-8 19:33:58 +00:00

نرم افزار:

اپلیکیشن مدیریت و حسابداری سالنهای زیبایی طی چندین سال تجربه و بررسی نوع حسابداری و مدیریت آرایشگاه ها ، آموزشگاه ها و سالن های زیبایی به دست آمده است.این نرم افزار صرفا برای آرایشگاه ها و آموزشگاه مهیا شده است و کاربرد دیگری ندارد

اپلیکیشن باموزش ،پس از چندین سال تجربه کار در سالن های بزرگ و معروف کشور و با درخواست و سفارش این سالن ها تهیه شده است. امکاناتی که در این نرم افزار با پیشنهادات مدیران سالن ها ایجاد گردیده است،امکاناتی بی نظیر جهت جذب مشتری و مدیریت سالن زیبایی می باشد و نیز کاربری بسیار آسان آن همراه با امکانات فراوان و خاص ، از دیگر مزایای نرم افزار  است. کنترل سفارشات ، مشخص شدن درآمد روزانه و ماهانه ی سالنها ، پرداختی به آرایشگران و باشگاه مشتریان محبوب از دیگر مزایای اپلیکیشن موجود میباشد که شما پس از ثبت سفارش از طریق ارتباط با ما، مشاوران ما با شما تماس گرفته و میتوانید به صورت سالانه اپلیکیشن موجود را خریداری کرده و در سالن خود استفاده نمایید.